USG - inne

1. USG naczyń szyjnych i kręgowych  (aktualnie w gabinecie nie wykonywane)

Dynamiczny rozwój aparatury ultrasonograficznej doprowadził do rozwoju techniki badania przepływu krwi w naczyniach. Obecnie badanie USG - Doppler jest podstawową techniką badania naczyń krwionośnych i prawie całkowicie wyeliminowało kosztowne badania radiologiczne. Badanie tętnic szyjnych i kręgowych jest wskazane w przypadku bólów i zawrotów głowy oraz jako badanie profilaktyczne w udarach mózgu.

Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych pozwala na:

 • Analizę przeszkód przepływu krwi ich wielkości i lokalizacji
 • Ocenę rodzaju (składu i kształtu) blaszki miażdżycowej - prognozowanie niebezpieczeństwa zatoru
 • Diagnostykę parametrów naczyniowych (kompleks intima-media) ułatwiających prognozowanie powstania blaszki miażdżycowej
 • Ocenę szerokości tętnic i ciągłości ich ścian
 • Analizę kierunku przepływu w naczyniach - czy krew na pewno płynie w kierunku głowy!

2. USG narządów klatki piersiowej (aktualnie w gabinecie nie wykonywane)

 • Urazy klatki piersiowej.
 • Podejrzenie wysięku do jamy opłucnowej.
 • Patologiczne poszerzenie śródpiersia.


3. USG stawów i aparatu więzadłowego (aktualnie w gabinecie nie wykonywane)

 • Wady wrodzone i dziecięce choroby stawu biodrowego.
 • Urazy stawów i ścięgien.
 • Choroba reumatyczna stawów.
 • Deformacje i obrzęki stawów.

4. USG oczodołów (aktualnie w gabinecie nie wykonywane)

 • Guzy wewnątrz- i zewnątrzgałkowe.
 • Ciała obce.
 • Zwichnięcie soczewki.
 • Wysięk i skrzepy w przedniej komorze oka.
 • Stare krwiaki ciała szklistego.
 • Wytrzeszcz prawdziwy i rzekomy gałki ocznej.
 • Pomiary wielkości gałki ocznej.
 • Odwarstwienie siatkówki.

ZOBACZ WSZYSTKIE (7 zdjęć) »